Atık Su Arıtma

writemyessayessay writing

Evsel nitelikli atıksuların arıtılması konusunda en uygun çözüm biyolojik arıtma yöntemlerinin uygulanmasıdır. Evsel atıksuların arıtılması konusunda şehir boyutundaki yerleşimler de dahil olmak üzere her boyutta evsel atıksu arıtma tesisleri kurmaktayız.

Devamı

Farklı üretim proseslerine sahip endüstrilerden kaynaklanan atıksuların arıtılması ve geri kazanılması farklı çözümler gerektirir. Bu farklı çözümlere ulaşmak ise teknoloji, deneyim ve bilgi birikimini gerekli kılar.

Anahtar teslimi endüstriyel atıksu arıtma ve geri kazanma tesislerini kurarken deneyim ve bilgi birikimimizi dünyadaki teknolojik gelişmelere ekleyerek yüksek kalitede tesisler ortaya çıkarmaktayız.

Devamı

Geri kazanım teknolojileri konusunda en yeni teknikleri kullanarak deşarj edilen suların önemli bir kısmını sizlere geri kazandırmaktayız. Bu amaçla atıksu arıtma tesislerinin incelenmesi, uygun geri kazanım ünitesinin dizaynı, pilot tesis kurulması ve gerçek tesisin kurulması çalışmaların temelini oluşturmaktayız.

Devamı