Metal Sektörü

Recycle Tip Demineralizasyon sistemleri ile
  • Demineralize suyun sürekli çevrimi
  • Atıksuların geri kazanımı sağlanabilmektedir.
İmal edilmiş ürünlerin son yıkamalarının demineralize su ile yapılması ürün kalitesi açısından gerekli olan bir yöntemdir. Ham su ile yıkanan ürünlerin yüzeylerinde yıkama sonrası bir miktar su kalır. Bu suların zamanla buharlaşması sonucunda ham suyun içerisinde bulunan tuzlar ürünün yüzeyine yapışırlar. Ürün üzerinde oluşan bu tuz lekeleri satışa sunulacak mal üzerinde olumsuz bir etki yapacağı gibi, aynı zamanda boyama vb. işlemlere tabi tutulacak yüzeylerin boya kalitelerinin uzun vadede düşük olmasına ve buna bağlı olarak da ürünün genel kalitesinin bozulmasına neden olurlar. Bu sebeplerden dolayı yüksek ürün kalitesini hedefleyen firmaların tuzlardan arındırılmış sularla çalışmaları en uygun yöntem olarak bilinmektedir.

Bu sistemler toz boya tesisleri öncesi yüzey hazırlama banyolarına demineralize su temininde, eloksal tesislerinde ve demineralize su ihtiyacı olan tüm proseslerde kullanılmaktadır. Recycle Tip Demineralizasyon Sistemleri’nde sürekli devirdaim su tasarrufuna, rejenerasyon aralığının uzun olması kimyasal madde tasarrufuna olanak vermektedir. Ayrıca Recycle Tip Demineralizasyon Sistemleri ile siyanür, nikel, bakır, fosfat ve krom içeren atıksular bu metallerden arındırılarak yeniden proses suyu olarak kullanılmaktadır. Mikroprosesör kontrollü, işletmesi ve rejenerasyonu tam otomatik olan Recycle Tip Demineralizasyon Sistemleri değişik prosesler için standart hale getirilmiş olup ön filtrasyon grupları ile şase üzerinde hazır durumdadır ve giriş-çıkış, enerji bağlantıları yapılarak işletmeye alınmaktadır.